touch21bj.wordpress.com
[Interview] 2NE1: “Sẽ là vô nghĩa khi chúng tôi làm âm nhạc nhưng không truyền được nguồn cảm hứng đến cho mọi người.” (Phần 2)
Source: Kstar10 Viet-trans: GN@Touch2NE1/ 2NE1 Vietnam FC facebook Please take out with full credits. Tour thế giới “NEW REVOLUTION” có vẻ như là một thử thách trong việc quốc tế tiến của các bạn.…