touch21bj.wordpress.com
[Article] Dara đã rơi nước mắt khi cạo đầu cho sự thay đổi độc đáo trong đợt comeback mới của 2NE1.
Source: Osen Eng-trans: allkpop Viet-trans: GN@Touch2NE1/2NE1 Vietnam FC facebook Trong cuộc trả lời phỏng vấn tại trụ sở YGE, Dara bộc bạch: “Lúc phải chuẩn bị cạo phần tóc bên của mì…