touch21bj.wordpress.com
[Twitter/Me2day] Hwangssabu Twitter update
Source: Hwangssabu‘s Twitter ETrans: Cathy@WeLoveBom.com Vtrans: Snow@Touch2NE1 “Nếu bạn đang ăn kem và đồ ăn nhẹ,hãy dừng lại ~ ~ ~! Hãy kéo dài việc đánh răng ^ ^ “…