touch21bj.wordpress.com
[Twitter] 2NE1 update 2012.06.18
” #2NE1ACTIVE Khung cảnh tuyệt đẹp của bãi biển nhìn từ phòng khách sạn của chúng tôi tại Cannes, Pháp… #2NE1ACTIVE những tấm ảnh xinh đẹp của chúng tôi sẽ sớm được đăng l…