touch21bj.wordpress.com
[HCM Offline] YG FAMILY CONCERT 15th
Add: Cinebox 212 Lý Chính Thắng Q3 – TPHCM Time: 1:30 PM ~ 4:00 PM| Date: 12/07/2012 | Price: 100k Hotline: 0120 7666 169 (Bee) – vui lòng chỉ gọi sau 20h, không nhận SMS Host: Touch2NE1 &#82…