touch21bj.wordpress.com
[Twitter] Minzy (May 17, 2012)
Source: Minzy’s twitter Viet-trans: GN@Touch21BJ.wordpress.com ” #3years2NE1 Cám ơn mọi người rất nhiều! Chúng tôi sẽ luôn luôn yêu Blackjacks!! “