touch21bj.wordpress.com
[Me2day] Dara (May 12, 2012)
Source: Dara’s Me2Day Eng-trans: Caz@CLtheBaddestFemale.com amp; Viet-trans: GN@Touch2NE1 ” Wassup?!?^.^ Tháng này đã được lên kế hoạch ở Seoul, Yeosu, Daegu, Busan~ và Singapore~! Dạo này bậ…