touch21bj.wordpress.com
[Photo] 2NE1 diện trang phục trắng trong dự án Make Thumb Noise
Cre: sjaikb@CLtheBaddestFemale.com