touch21bj.wordpress.com
[Make Thumb Noise] Vòng 1
Source: IntelInPC Sau khi nghe xong 3 đoạn nhạc sau, các bạn có thể vào trang facebook của Intel Korea và vote cho đoạn nhạc bạn yêu thích nhất. Ca khúc mà 2NE1 trình bày cho dự án ‘Make Thum…