touch21bj.wordpress.com
[Me2day] Dara (May 10, 2012)
Source: Dara’s me2day Eng-trans: @Kristinekwak Viet-trans: GN@Touch2NE1 ” Wassap?!?^_^ Ngày hôm nay 3 ca khúc ứng cử cho dự án Make Thumb Noise của Intel đã được tiết lộ!+.+ Chà~! Cơ h…