touch21bj.wordpress.com
[Twitter] Minzy (April 28, 2012)
Source: Minzy’s twitter Eng-trans: Eromaknae Viet-trans: GN@Touch2NE1 ” Mẹ tôi làm kiểu tóc này..^^.. Mẹ.. là một cô gái tuổi teen nhạy cảm ke ke ke~ Hmm?!! Mà dạo này tôi cũng thấy mìn…