touch21bj.wordpress.com
[Twitter] Minzy (April 25, 2012)
Source: Minzy’s Twitter Eng-trans: bestdj @ ygladies.com Viet-trans: GN@Touch2NE1″ Hello!! Về đến Hàn rồi~ㅠㅠ *Bịch*.. Muốn xỉu luôn, cho nên giờ tôi chuẩn bị đi ngủ đây, goodnight!!! &#…