touch21bj.wordpress.com
[Article] Park Bom cùng với chú chó Yeoreum,cả hai cùng dễ thương !!
Source: Nate Translated by: KristineKwak@WeLoveBom VTrans: Snow@Touch2NE1 Ngày 26 tháng 4, cô đã viết trên twitter của mình rằng “Yeoreum và tôi, dễ thương chứ.Bức ảnh đầu tiên với Yeoeum.Nhì…