touch21bj.wordpress.com
[Article] Dara (2NE1) xinh đẹp trong bộ đồng phục cổ động viên
Source: Nate Translated by: BlackjackBelle@OhDara/ SlaveTranslator@WeLoveDara VTrans: Snow@Touch2NE1 Một trang web đã đăng bức ảnh của Dara vào ngày 25,với lời giới thiệu : “Cheerleade…