touch21bj.wordpress.com
[Article]Choe Kwang Shik,bộ trưởng bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch Hàn Quốc là fan hâm mộ của 2NE1 !
Source: Nate // MCT Engtrans: Caz@CLtheBaddestFemale.com Vtrans:Snow@Touch2NE1 Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết ông là một fan hâm mộ của 2NE1.Vào ngày cuối cùng của OBS “Ch…