touch21bj.wordpress.com
[Twitter] Minzy (April 13, 2012)
Source: Minzy’s twitter Eng-trans: Nyldeabcd & Kristinekwak @YGLadies Viet-trans: GN@Touch2NE1 ” Càng nghĩ càng thấy…hai đứa mình giống nhau…Kong Mulan.. Ke ke “&#…