touch21bj.wordpress.com
CL and Babymary at FALINE boutique in Toyko (April 04, 2012)
Source: the2ne1hour & Babymary CL và Babymary tại Tokyo, Nhật Bản. *Babymary là chủ cửa hàng Faline nơi CL rất thích đến mua sắm mỗi khi đến Tokyo.