touch21bj.wordpress.com
BIGBANG & 2NE1 là “nghệ sĩ nổi tiếng của tuần” trên BXH Orion Japan
Source : Tumblr.com Vtrans : Snow@Touch2NE1 Big Bang và 2NE1 đang cho chúng ta thấy sự phổ biến của họ tại Nhật Bản.Bằng chứng là họ đã được chọn là “nghệ s…