touch21bj.wordpress.com
[Twitter] Jeremy Scott (April 01, 2012)
Source: Jeremy Scott’s twitter Viet-trans: GN@Touch2NE1 ” MỌI NGƯỜI THÍCH CL DIỆN MẪU QUẦN ÁO TRONG BỘ THIẾT KẾ MÙA XUÂN CỦA TÔI NHIỀU CỠ NÀO? #CÔẤYLÀTUYỆTNHẤT ” …