touch21bj.wordpress.com
[Me2day] CL (April 01, 2012)
Source: Eng-trans: Kristinekwak Viet-trans: GN@Touch2NE1 ” Tôi mới vừa phẫu thuật cắt mắt 2 mí xong. xin cám ơn ” Lần update me2day đầu tiên của CL trong năm 2012 là ngày Cá tháng Tư :…