touch21bj.wordpress.com
[Interview] Ray Magazine – Bom and CL (March 31, 2012)
Source: Ray Magazine Thanks to Nao Eng-trans: Caz@CLtheBadddestFemale.com Viet-trans : GN@Touch2NE1 Bom và CL trả lời 50 câu hỏi của tạp chí Ray Q51: Mọi người nhận xét như thế nào về tính cách …