touch21bj.wordpress.com
[Article] 2NE1′s CL was hurt by a comment made by Yang Hyun Suk
cre: allkpop viet-trans: GN@Touch2NE1 CL bị tổn thương bởi lời nhận xét của Yang Hyun Suk CL của 2NE1 đã chia sẻ về câu chuyện cô ấy bị tổn thương bởi lời nói của Giám đốc Yang Hyun Suk.…