touch21bj.wordpress.com
[Twitter] Minzy (March 24, 2012)
Source: Minzy’s twitter Viet-trans: GN@Touch2NE1 ” Minzy hiphop!!! A-yo! Hôm nay là sinh nhật của chị Bom đáng yêu!!! #BOMRATATATA @haroobomkum Happy Birth Day!! “