touch21bj.wordpress.com
[Tuts] Cách vote MYX Music Awards 2012
Facebook: truy cập vào FB chính thức của MYX Philippines và click vào MMA Social Voting App ở phía bên trái page Twitter: bạn có thể vào MYXph.com hoặc mma.myxph.com/twitter và click chọn hình 2NE1…