touch21bj.wordpress.com
[Me2day] Dara 01/03/2012
Source: Dara’s me2day Eng-trans: kimchi hana @ YGLadies.com Viet-trans: GN@Touch2NE1 ” Tada!! Cuối cùng thì hôm nay!!! Tập 1 của câu chuyện lãng mạn huyền ảo Kiss Note SNS với diễn viê…