touch21bj.wordpress.com
[Me2day] Dara 01/03/2012
Source: Dara’s me2day Eng-trans: nyldeabcd@CLtheBaddestFemale.com Viet-trans: GN@touch2ne1 ” Tại phòng thu~! Miss CL.. vừa có sinh nhật vài ngày trước đây~! Will oppa đã bất ngờ chuẩn bị một …