touch21bj.wordpress.com
[Twitter] Will.I.Am gặp gỡ 2NE1 tại Seoul
source: Will.I.Am’s twitter viet-trans: GN@Touch2NE1 #1: Tôi và Apl_de đang ở Club tại Seoul, Hàn Quốc đợi 2NE1 đến gặp chúng tôi… hi vọng họ sẽ đến… chúng tôi không biết ai ở đây…