touch21bj.wordpress.com
[Official] Chữ kí và lời nhắn viết tay của CL cám ơn trong ngày sinh nhật (27/02/2012)
Source: Translated by: Sieljjang@CLTheBaddestFemale.com