touch21bj.wordpress.com
[Twitter] Bom 26/02/2012 (5 updates) Sinh nhật CL
Source: BOM’s Twitter Eng-trans: jellyjiyong@twitter.com || GEE@YGLadies.com Viet-trans: GN@Touch2NE1 Tôi mới vừa về đến nhà~~( ´ ▽ ` )ノ Tôi đã cố gắng rất nhiều trong màn trình diễn với Se7e…