touch21bj.wordpress.com
[Me2day] Dara 26/02/2012 (4 updates) Hãy cùng nhau tổ chức thêm sinh nhật trong tương lai!
Source: Dara’s me2day Eng-trans: GEE @YGLadies.com Viet-trans: GN@Touch2NE1 Wow~!!! Bánh kem nhìn ngon quá!^o^ Các thành viên đã đến cùng một lúc~! Ehe~!!!