touch21bj.wordpress.com
[Photos] 2NE1 trong buổi họp báo tại Nhật cho YG Family Concert tháng 1/2012
Source: 2NE1DC Reupload: GN@Touch2NE1