touch21bj.wordpress.com
[HCM OFFLINE] 2NE1 NOLZA LIVE CONCERT 2011 + HAPPY BIRTHDAY GONG MINJI (18/1)
CUỒNG NHIỆT với không khí của 2NE1 NOLZA – concert đầu tiên chứng tỏ giá trị đích thực của cái tên 2NE1 BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG dành cho 21 vé đầu tiên may mắn +Mini album 2 của 2NE1 – số vé t…