touch21bj.wordpress.com
[Tuts] VOTE CHO 2NE1 TẠI MAMA 2011 VÀ MTV IGGY
1.. MAMA 2011: -Lập acc mới hoặc có thể đăng nhập bằng twitter và FB của bạn -Lưu ý vote TẤT CẢ CÁC HẠNG MỤC MỚI ĐƯỢC TÍNH -Vote xong click COMPLETE -Vote được 1 lần/ngày 2.. MTV IGGY…