touch21bj.wordpress.com
[TOUCH2NE1] PLAN C – LIST QUÀ TẶNG CỦA TOUCH2NE1 GỬI TỚI 2NE1 cùng YG Staffs
1/ Khăn rằn Nam Bộ (số lượng: 20) 2/ Nón lá (4) 3/ Áo WE ARE THE BEST(4) Tất cả sẽ được Staffs VN gửi tận tay 2NE1 mang về Hàn. Chi tiết để hoàn thành kế hoạch, vui lòng đợi thông báo của PLAN D…