touch21bj.wordpress.com
[Admin post] Khảo sát chiếu 2NE1 WorldWide tại Việt Nam
Như các bạn đã biết, trong tháng 7 này 2NE1 TV season 3 tức 2Ne1 WORLDWIDE sẽ được công chiếu trên toàn thế giới, các fans Việt nhà chúng ta cũng sẽ không đứng ngoài sự kiện này. Và để có thể giúp …