touch21bj.wordpress.com
[News] Sandara đã cổ vũ cho lần trở lại này của MBLAQ như thế nào?
Source: Star News via Nate Cr: allkpop Vtrans: Hye Min@touch2ne1 TAKE OUT WITH PERMISSION 2NE1 Sandara Park đã tiết lộ 1 tấm hình đặc biệt có tên ‘Sana Lisa’ để chúc mừng cho lần trở lại này của MB…