touch21bj.wordpress.com
[28/5/2011] Minzy’s twitter update
Cre: ygladies V*trans by Yummychoi@touch2ne1 Take it out with permisionNhưng anh sẽ mãi là người hùng của em.Kể cả khi anh đánh mất tâm trí của mình.Em thích cách thức mà nó tổn thương.Em yêu cái c…