touch21bj.wordpress.com
[News] papa YG nói năm 2011 là năm của 2NE1
Source: OSEN via Nate Vtrans by Bee@touch2ne1.info Yang Hyun Suk đã có kế hoạch để biến năm 2011 thành năm của 2NE1 “2NE1 đã được cho ra mắt từ 3 năm trước. Nhưng trong mắt tôi, trông các cô …