touch21bj.wordpress.com
[Info] BXH Gaon tuần thứ 3 tháng 5
Source: Gaon Charts cr: allkpop Bảng xếp hạng Gaon là bảng xếp hạng toàn quốc của Hàn và tương tự như bảng xếp hạng Oricon của Nhật và Billboard của Mỹ.