touch21bj.wordpress.com
[INFO] Bom xếp thứ 8 trong cuộc bầu chọn giọng ca chính hay nhất
Cre: yg ladies V*trans by Yummychoi@touch2ne1 Take it out with permision Trong 1 cuộc khảo sát của Daum nơi mà các cư dân mạng bầu chọn cho Những giọng ca chính tốt nhất trong các nhóm nhạc,Bommie …