touch21bj.wordpress.com
[Fancam] 2NE1 tại Đại học Yonsei và KyungWon [13.5.11]
Visit the post for more.