touch21bj.wordpress.com
[To AnyOne Sub][Documentary] Những thành tích của 2NE1 trong năm 2010
Một ngày trước khi đón 2NE1 trở lại cùng “Lonely”, giới thiệu với mọi người VietSub đặc biệt từ To AnyOne Sub : Những thành tích của 2NE1 trong năm 2010 :D Trans: Steph Timing: Bear Enc…