touch21bj.wordpress.com
[Thông báo] Touch cần tuyển News Team
Như mọi người đều biết, 2NE1 sắp comeback, lượng tin chắc chắn sẽ rất nhiều, mà nguồn translators hiện tại của Touch chưa thể đáp ứng được. Vì vậy, Touch rất cần sự đóng góp và giúp đỡ từ phía các …