touch21bj.wordpress.com
[News] YG Life update – tóm tắt về YG On Air ep.2
-Vì 2NE1 hiện đang rất bận rộn quay MV cho bài hát mới của họ nên Dont Cry phiên bản 2NE1 cho tuần này không tránh khỏi việc bị hủy bỏ