touch21bj.wordpress.com
[01.05.11] JYP Entertainment làm parody teaser “Don’t cry” của YG Life
Source: San-E’s Me2day + JYPEOFFICIAL@Twitter Translations credits: AllKPop Shared by welovebom@wordpress Vtrans by Hye Min@touch2ne1 YG Internet đã khiến fan hồi hộp suốt 1 tuần với những dòng tea…