touch21bj.wordpress.com
[News] Lollipop, Fire , I Dont Care của 2NE1 là những ca khúc của thập kỉ (2000-2010)
Melon là một trong những cổng thông tin âm nhạc lớn của Hàn Quốc, đã lập ra bảng dữ liệu của họ trong 10 năm qua để công bố Top 100 ca khúc của thập kỉ, điều đáng ngạc nhiên là ở đây có sự cân bằng…