touch21bj.wordpress.com
[22.04.11] Bom bật khóc trước thành công của “Don’t Cry”
Source: OSEN and YG Ladies Shared by koreaboo V-trans by Hye Min@touch2ne1 TAKE OUT WITH FULL CREDITS Với việc ca khúc solo “Don’t Cry” đạt danh hiệu “all kill” trên c…