touch21bj.wordpress.com
[21.14.2011] Don’t Cry của Park Bom có mặt trên itunes!
Source: iTunes Capped by renKa002 of LP21 P/s: bạn trẻ nào có điều kiện thì mua trên itune đi, ủng hộ bom nhà ta :X