touch21bj.wordpress.com
[18.04.11] Thông báo từ YG về solo của Bom, mini-album mới và concert đầu tiên
Visit the post for more.