touch21bj.wordpress.com
[12/4/2011] 2NE1 và BIGBANG sẽ biểu diễn tại “Angel Price Music Festival”
2NE1 và Big Bang của YG Entertainment, cùng với những ngôi sao khác sẽ biểu diễn tại “Angel Price Music Festival” vào ngày 17 tháng 4! 2NE1 và MBLAQ sẽ bắt đầu biểu diễn lúc 4:30…